Reserveringsvoorwaarden

Hoe kunt u reserveren: 

- Aan één tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

- Wij werken volgens het hygiëne protocol klik hier om het protocol te lezen

- Reserveren is niet meer verplicht en kan alleen voor een diner in ons restaurant. U kunt dan reserveren via 073-5226255

- U kunt niet meer reserveren voor de lunch.